Podpora gasilcem

V podjetju As Domžale Moto center d.o.o. se zavedamo pomembne vloge, ki jo imajo v lokalni skupnosti prostovoljna gasilska društva. Ob ledeni ujmi je tudi širša javnost spoznala njihovo požrtvovalno delo. Na žalost pa tudi to, da večinoma opravljajo svoje prostovoljno delo z dotrajano in pomanjkljivo opremo. Ker so na območju kjer deluje Gasilska zveza Domžale najpogostejša naravna nesreča poplave v spodnjem toku Kamniške Bistrice smo se odločili, da naši lokalni gasilski zvezi pomagamo z novo vodno črpalko HONDA WB30XT, ki je primerna za prečrpavanje večjih količin vode. Podarjena črpalka je bila dodeljena Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ihan katerega delovno območje obsega tudi področje skoraj vsakoletnih poplav.

 

slika: Vodja prodaje Iztok Dominko je črpalko predal predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Ihan Sašu Žaljcu in poveljniku operativne enote gasilcev Branku Sojerju

Honda Power Equipment

Official Honda Power Slovenia